Lollitamine

Paljusid asju siin elus ei saa, ega pea väga tõsiselt võtma, alljärgnev just seda tõestabki...(tegemist siis kodukate sisuga ja vabakäe sikerdustega).